אקוואקס

ECOVACS Deebot T8 AIVI השוואת מחירים ומפרטים
4.6
4.3
10
7.9
9.4
4.9
9.6
כוח יניקה:
1500 פסקל
עוצמת רעש:
67 דציבל
קיבולת הסוללה:
5200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
420 מיליליטר
ECOVACS DEEBOT Ozmo 920 השוואת מחירים ומפרטים
4
4.3
10
7.9
7.3
8.1
9.1
כוח יניקה:
1200 פסקל
עוצמת רעש:
66 דציבל
קיבולת הסוללה:
5200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
430 מיליליטר
ECOVACS DEEBOT Ozmo 950 השוואת מחירים ומפרטים
4.6
4.3
10
7.9
7
5.2
9.6
כוח יניקה:
1500 פסקל
עוצמת רעש:
66 דציבל
קיבולת הסוללה:
5200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
430 מיליליטר
ECOVACS Deebot Ozmo 930 השוואת מחירים ומפרטים
4
5.2
7.6
9.8
8.6
5.4
7.1
כוח יניקה:
1200 פסקל
עוצמת רעש:
65 דציבל
קיבולת הסוללה:
3200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
450 מיליליטר
ECOVACS DEEBOT Ozmo T5 השוואת מחירים ומפרטים
4.6
4.3
10
7.9
6.9
5.2
4.8
כוח יניקה:
1500 פסקל
עוצמת רעש:
66 דציבל
קיבולת הסוללה:
5200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
430 מיליליטר
ECOVACS DEEBOT Ozmo 960 השוואת מחירים ומפרטים
1.9
4.3
7.6
6.7
9.4
5.3
6.7
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
67 דציבל
קיבולת הסוללה:
3200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
450 מיליליטר
ECOVACS Deebot N79S השוואת מחירים ומפרטים
3.8
4.3
6.5
5.2
5.3
9.7
5.6
כוח יניקה:
1000 פסקל
עוצמת רעש:
67 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
800 מיליליטר
ECOVACS DEEBOT 901 השוואת מחירים ומפרטים
3.8
4.3
6.6
5.2
9.4
2.9
7.7
כוח יניקה:
1000 פסקל
עוצמת רעש:
67 דציבל
קיבולת הסוללה:
3000 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
350 מיליליטר
ECOVACS DEEBOT 900 השוואת מחירים ומפרטים
3.8
4.3
6.6
5.1
9.4
2.9
7.7
כוח יניקה:
1000 פסקל
עוצמת רעש:
67 דציבל
קיבולת הסוללה:
3000 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
350 מיליליטר
ECOVACS Deebot N3 Max השוואת מחירים ומפרטים
4
5.2
6.5
7.3
5.2
7.9
1.8
כוח יניקה:
1200 פסקל
עוצמת רעש:
65 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
600 מיליליטר
ECOVACS Deebot R95 השוואת מחירים ומפרטים
1.9
2.3
6.5
5.2
9.4
7.9
3.8
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
70 דציבל
קיבולת הסוללה:
2850 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
520 מיליליטר
ECOVACS Deebot Slim2 השוואת מחירים ומפרטים
1.9
6.8
6.5
5.1
5.3
0.4
6.7
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
60 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
-
ECOVACS Deebot Ozmo T8 AIVI השוואת מחירים ומפרטים
1.9
4.3
10
6.6
5.3
2.6
2.2
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
67 דציבל
קיבולת הסוללה:
5200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
450 מיליליטר
ECOVACS Deebot Slim השוואת מחירים ומפרטים
1.9
6.8
6.5
5.1
5.3
1.7
4.4
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
60 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
320 מיליליטר
ECOVACS Deebot 711 השוואת מחירים ומפרטים
1.9
5.2
6.5
5.1
5.2
4
3.7
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
65 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
520 מיליליטר
ECOVACS Deebot Ozmo U2 Pro השוואת מחירים ומפרטים
1.9
4.3
7.6
7.3
5.3
2.2
2.2
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
66 דציבל
קיבולת הסוללה:
3200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
400 מיליליטר
ECOVACS Deebot M80 השוואת מחירים ומפרטים
1.9
7.2
6.6
5.2
5.3
3.5
0.6
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
56 דציבל
קיבולת הסוללה:
3000 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
500 מיליליטר
ECOVACS Deebot 500 השוואת מחירים ומפרטים
1.9
1.4
6.5
5.2
5.3
4.8
5.1
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
656 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
520 מיליליטר
ECOVACS Deebot Ozmo T8 השוואת מחירים ומפרטים
1.9
1.4
10
6.6
5.2
2.3
2.2
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
-
קיבולת הסוללה:
5200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
420 מיליליטר
ECOVACS Deebot N79W השוואת מחירים ומפרטים
1.9
4.3
6.5
5.1
5.2
2.3
3.8
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
67 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
520 מיליליטר
ECOVACS Deebot N79 השוואת מחירים ומפרטים
3.8
5.6
6.5
5.2
5.3
1.5
0.6
כוח יניקה:
1000 פסקל
עוצמת רעש:
64 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
300 מיליליטר
ECOVACS Deebot Ozmo T8+ השוואת מחירים ומפרטים
1.9
1.4
10
6.6
5.2
2.3
0.8
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
-
קיבולת הסוללה:
5200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
420 מיליליטר
ECOVACS Deebot Ozmo 900 השוואת מחירים ומפרטים
1.9
1.4
6.5
6.6
5.2
2.6
1.9
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
-
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
450 מיליליטר
ECOVACS Deebot 600 השוואת מחירים ומפרטים
2.5
2.3
1.2
5.2
5.3
1.6
3.7
כוח יניקה:
800 פסקל
עוצמת רעש:
70 דציבל
קיבולת הסוללה:
-
קיבולת מיכל האשפה:
300 מיליליטר