אקוואקס

ECOVACS Deebot T8 AIVI השוואת מחירים ומפרטים
4.4
4.1
10
7.8
9.5
5.1
9.7
כוח יניקה:
1500 פסקל
עוצמת רעש:
67 דציבל
קיבולת הסוללה:
5200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
420 מיליליטר
ECOVACS DEEBOT Ozmo 950 השוואת מחירים ומפרטים
4.4
4.1
10
7.8
6.2
5.4
9.6
כוח יניקה:
1500 פסקל
עוצמת רעש:
66 דציבל
קיבולת הסוללה:
5200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
430 מיליליטר
ECOVACS DEEBOT Ozmo 920 השוואת מחירים ומפרטים
3.9
4.1
10
7.8
6.2
5.4
8.8
כוח יניקה:
1200 פסקל
עוצמת רעש:
66 דציבל
קיבולת הסוללה:
5200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
430 מיליליטר
ECOVACS Deebot Ozmo 930 השוואת מחירים ומפרטים
3.9
5
7
9.5
8.4
5.4
6.4
כוח יניקה:
1200 פסקל
עוצמת רעש:
65 דציבל
קיבולת הסוללה:
3200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
450 מיליליטר
ECOVACS DEEBOT Ozmo T5 השוואת מחירים ומפרטים
4.4
4
10
7.8
6.3
5.4
3.7
כוח יניקה:
1500 פסקל
עוצמת רעש:
66 דציבל
קיבולת הסוללה:
5200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
430 מיליליטר
ECOVACS DEEBOT Ozmo 960 השוואת מחירים ומפרטים
1.6
4
7
6.6
9.5
5.4
6
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
67 דציבל
קיבולת הסוללה:
3200 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
450 מיליליטר
ECOVACS Deebot N79S השוואת מחירים ומפרטים
3.8
4.1
5.8
5.2
4.9
9.5
4.6
כוח יניקה:
1000 פסקל
עוצמת רעש:
67 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
800 מיליליטר
ECOVACS DEEBOT 900 השוואת מחירים ומפרטים
3.8
4.1
6
5.1
9.5
2.5
7.2
כוח יניקה:
1000 פסקל
עוצמת רעש:
67 דציבל
קיבולת הסוללה:
3000 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
350 מיליליטר
ECOVACS DEEBOT 901 השוואת מחירים ומפרטים
3.8
4
6
5.2
9.5
2.5
7.2
כוח יניקה:
1000 פסקל
עוצמת רעש:
67 דציבל
קיבולת הסוללה:
3000 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
350 מיליליטר
ECOVACS Deebot R95 השוואת מחירים ומפרטים
1.6
2.1
5.8
5.2
9.5
7.5
2.2
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
70 דציבל
קיבולת הסוללה:
2850 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
520 מיליליטר
ECOVACS Deebot Slim2 השוואת מחירים ומפרטים
1.7
7.2
5.9
5.1
4.9
0.4
5.8
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
60 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
-
ECOVACS Deebot 711 השוואת מחירים ומפרטים
1.7
5
5.8
5.2
4.9
4.1
2
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
65 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
520 מיליליטר
ECOVACS Deebot M80 השוואת מחירים ומפרטים
1.7
7.4
6
5.2
4.9
3.3
0.4
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
56 דציבל
קיבולת הסוללה:
3000 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
500 מיליליטר
ECOVACS Deebot Slim השוואת מחירים ומפרטים
1.7
7.2
5.9
5.1
4.9
1.4
2.3
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
60 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
320 מיליליטר
ECOVACS Deebot 500 השוואת מחירים ומפרטים
1.6
1
5.8
5.2
4.9
5
4.2
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
656 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
520 מיליליטר
ECOVACS Deebot N79 השוואת מחירים ומפרטים
3.8
5.5
5.8
5.2
4.9
1.4
0.4
כוח יניקה:
1000 פסקל
עוצמת רעש:
64 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
300 מיליליטר
ECOVACS Deebot N79W השוואת מחירים ומפרטים
1.7
4.1
5.8
5.2
4.9
2.2
2.1
כוח יניקה:
-
עוצמת רעש:
67 דציבל
קיבולת הסוללה:
2600 מיליאמפר שעות
קיבולת מיכל האשפה:
520 מיליליטר
ECOVACS Deebot 600 השוואת מחירים ומפרטים
2.3
2.1
1
5.2
4.9
1.4
2
כוח יניקה:
800 פסקל
עוצמת רעש:
70 דציבל
קיבולת הסוללה:
-
קיבולת מיכל האשפה:
300 מיליליטר